Nattvandra i sommar

5 augusti 2022, kl. 10:55

Nattvandring är ett återkommande initiativ som genom vuxnas närvaro skapar trygghet bland ungdomar under kvällar och nätter. Under sommarlovet fortsätter idrottsföreningar att engagera sig på fredagar och lördagar.

Sedan mars har många av Täbys idrottsföreningar nattvandrat. Under sommaren fortsätter engagemanget av Täby cheerleading, Täby fotbollsklubb, Erikslunds fotbollsklubb och Täby Flyers. Därefter fortsätter höstens nattvandringar där andra idrottsföreningar deltar.

Du kan också delta

Samling sker vid kommunhusets entré klockan 20.00 och pågår sedan fram till 23.30. Du som är över 18 år är välkommen att delta, ingen föranmälan krävs. Vid flera tillfällen under sommarens nattvandring möter kommunvakter, kommunens nattväktare och fältassistenter upp.

Varför är det viktigt att nattvandra?

Att öka vuxnas närvaro för att skapa trygghet i miljöer där barn och ungdomar vistas är alltid viktigt. Det handlar om att finnas där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen. Innan passet börjar delar alla nattvandrare upp sig och besöker olika platser i Täby. Efter varje nattvandring lämnar deltagarna in en händelserapport som blir ett viktigt bidrag till kommunens trygghetsskapande arbete.

Nattvandring i Täby kommun