Flyktingmottagande i Täby kommun

5 april 2022, kl. 13:17

Just nu är det stort fokus på kriget i Ukraina och de flyktingar som kommer därifrån. Samtidigt kommer flyktingar från andra delar av världen. Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om.

Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Varje år ger regering och riksdag Migrationsverket resurser för att kunna överföra ett visst antal kvotflyktingar till Sverige. Inriktningen på uttagningarna bestäms av Sveriges regering men vilka flyktinggrupper som ska prövas för vidarebosättning från olika länder bestäms av Migrationsverket i samarbete med UNHCR.

Sedan 2018 har Sverige tagit emot 5 000 kvotflyktingar om året och under 2020 var antalet platser lika många, men 1 401 platser kunde inte fyllas på grund av coronapandemins effekter på arbetet med vidarebosättning. Regeringen har beslutat att dessa platser ska fyllas under 2021 utöver årets kvot som omfattar 5 000 individer. Under 2021 ska därför total 6 401 kvotflyktingar tas emot av Sverige.

Täbys del år 2022 är att ta emot 93 personer. I mottagandet ingår boende i den anvisade kommunen, skola,  samhällsorientering mm under den tvååriga etableringsperioden som regleras i bosättningslagen som trädde i kraft år 2016.

Varje person som önskar kan flytta till en annan ort där det finns lediga bostäder. Det finns inget tvång att bo i samma kommun under eller efter de två år etableringsperioden pågår.

En nyckelfaktor för att etablera sig i samhället är också att ha jobb och egen försörjning. Täby kommun hjälper till att kartlägga rekryteringsbehov hos organisationer och näringsliv och matcha nyanlända med lediga tjänster.

Läs mer om Täby kommuns flyktingmottagande

Läs mer om Välkommen framtid

Information från Länsstyrelsen om mottagande och etablering av nyanlända