Välkommen på öppet hus – granskning av detaljplan i Näsbypark

4 april 2022, kl. 16:39 - Stadsplanering & trafik

Planområdet ligger i Näsbypark vid Centralparkens södra del. Detaljplanen ska möjliggöra för en ny förskolebyggnad samt bekräfta den befintliga konstgräsplanen Kryssarvallen.

- Välkommen på öppet hus den 20 april klockan 18–20 i Näsbyparksskolan, Centralvägen 37. Då kan alla som vill ta del av planförslaget, lämna synpunkter och ställa frågor till oss politiker och våra tjänstepersoner, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Den som inte har möjlighet att delta 20 april kan också besöka Täby kommunhus på Esplanaden 3 där planförslaget finns presenterat. Granskningstiden är 31 mars till 28 april 2022.

Planen medger en ny förskolebyggnad med plats för 140 barn. Detaljplanen omfattar även konstgräsplanen Kryssarvallen, som i och med planförslaget får bekräftad användning. Dessutom ingår uppförandet av avbytarbås, förråd och ett mindre omklädningsrum i anslutning till fotbollsplanen.

Ta del av planförslaget

Läs hela planförslaget här.

Planläggning för förskola vid Centralparket, Näsbypark 

Vad innebär granskning av en detaljplan?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån de synpunkter som framkommit, ska planförslaget vara tillgängligt ytterligare en gång inför beslut om antagande. Granskningens syfte är alltså att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.