Öppna förskolan en viktig mötesplats för familjer på flykt

12 april 2022, kl. 08:37 - Förskola & skola

För att barn och deras föräldrar ska få en meningsfull vardag har delar av öppna förskolans verksamhet flyttat in på kommunens boende för flyktingar två tillfällen i veckan. Redan vid första tillfället var det välbesökt.

Ett hundratal flyktingar från Ukraina har under de senaste veckorna kommit till Täby i väntan på sitt tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. På kommunens boende för nyanlända bor även flyktingar från andra delar av världen.

För att föräldrar och barn som är på flykt ska få möjlighet att lära känna varandra kan de besöka öppna förskolan på kommunens boende. Dit kan föräldrar med barn i yngre åldrar, cirka 0–7 år, umgås, leka och vara med på sångstunder. Två förskolpedagoger från den ordinarie öppna förskoleverksamheten är på plats.

Initiativet har varit uppskattat, inte bara bland de som har flytt från Ukraina utan även av de flyktingar som redan bor på boendet.

- Det är kul att se att så många upptäcker öppna förskolan som den viktiga mötesplats den är för många barn och föräldrar, att befinna sig i ett sammanhang tillsammans med andra, säger Johanna Bristedt, förskollärare och pedagog på öppna förskolan.

Syftet med att öppna förskolan är på Kemistvägen är för att sänka tröskeln och få fler att hitta till den ordinarie verksamheten.

- Vi märker att flera av de som är här besöker våra ordinarie öppna förskolor runtom i Täby vilket är jättebra, det är där den verkliga integrationen kan ske och det är ju vårt mål med det här initiativet, säger Johanna Bristedt.

Öppna förskolan är en frivillig verksamhet för kommuner att bedriva men många kommuner i Sverige erbjuder det.

- Tack vare att familjerna kommer i kontakt med öppna förskolan som koncept här i Täby tror jag att det blir lättare för dem att besöka verksamheten i en annan kommun som de kan bli placerade i vid ett senare skede, säger Johanna. Öppna förskolan är en viktig mötesplats för barn och föräldrar, oavsett var man kommer ifrån, säger Johanna Bristedt.