Nu finns information för flyktingar på ukrainska

14 april 2022, kl. 10:50

På webbplatsen informationsverige.se finns information om Sverige för personer som har flytt från kriget i Ukraina. Nu meddelar sajten att texterna finns översatta till Ukrainska.

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med samlad information om Sverige för personer som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Nu finns information för flyktingar från Ukraina på ukrainska.

Sidan är sedan tidigare publicerad på svenska och ryska. I dag publicerades den också på engelska.

På informationsverige.se kan man till exempel läsa om asylsökningsprocessen, massflyktsdirektivet, vård, skola och samhällsorientering i det svenska samhället.

Для біженців з України, informationsverige.se

Du som har flytt från kriget i Ukraina, informationsverige.se

Информация для лиц, спасающихся от войны в Украине, informationsverige.se

If you have fled the war in Ukraine, informationsverige.se

På taby.se/ukraina kan du läsa om hur Täby kommun arbetar med flyktingmottagandet och hur det fungerar att komma som flykting till oss.

taby.se/ukraina

---

Information in Ukrainian

The website informationsverige.se contains information about Sweden for people who have fled the war in Ukraine. The texts have now been translated into Ukrainian.

The site has previously been published in Swedish and Russian. Today it was also published in English.

At informationsverige.se you can, for example, read about the asylum application process, the mass refugee directive, health care, school system and social orientation in the Swedish society.

If you have fled the war in Ukraine, informationsverige.se

---

Інформація українською мовою

Веб-сайт informationsverige.se містить інформацію про Швецію для людей, які втекли від війни в Україні. Тепер тексти перекладено українською.

Раніше сайт був опублікований шведською та російською мовами. Сьогодні він також опублікований англійською мовою.

На сайті informationsverige.se ви можете, наприклад, прочитати про процес подання заяв на притулок, директиву про масових біженців, охорону здоров’я, шкільну систему та соціальну орієнтацію у шведському суспільстві.

Для біженців з України, informationsverige.se