Årsredovisningen 2021 – god måluppfyllelse och nöjda Täbybor

20 april 2022, kl. 11:02 - Kommun & politik

Flaggstång med Täby-flagga
Kommunfullmäktige har fattat beslut om årsredovisningen för 2021. Täbys resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 282 miljoner. Uppföljningen för år 2021 visar också att kommunen fortsatt har god ekonomisk hushållning.

– Täby är en lågskattekommun med stabil ekonomi och hög kvalitet i välfärden. Vi fortsätter fokusera på det som en kommun ska göra, nämligen att vara till för Täbyborna. Vi vill hela tiden utveckla vår service för att fortsätta vara den kommun i landet som medborgarna är mest nöjda med, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2021 placerar sig Täby som enda kommun i topp tre i undersökningens fyra delområden. Kommuninvånarna får i undersökningen bland annat svara på frågor om hur bra den egna kommunen sköter sina verksamheter, och om man kan rekommendera andra att flytta hit. Täbyborna ger ett hundra­procentigt positivt svar vad de tycker om Täby som en plats att bo och leva på, vilket placerar Täby högst i landet.

Även Täbys skolor och förskolor fortsätter ligga i topp.

– Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet. Eleverna som går i Täbys skolor presterar väldigt bra med höga meritpoäng. Vi vet också att Täbyborna är väldigt nöjda med hur skolan fungerar vilket är väldigt roligt,  säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

– Genomgående har vi väldigt positiva svar om kommunens verksamheter och Täby är en bra kommun med bra utbud, inte minst av friluftsområden. Täby har stora grönområden som vi ska vara rädda om och bevara, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

Täbys förbättrar även sin placering i Svenskt Näringslivs årliga ranking om företagsklimatet. Täby ökar betyget i 9 av 12 enkätfrågor och klättar 28 platser i den totala rankingen.

– Dialog med näringslivet, företagsträffar och besök hos företagare är viktiga parametrar och något vi prioriterat under året. Näringslivet har en central plats i Täby och så ska det fortsätta vara även kommande år, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Årsredovisning 2021.pdf (5.44 MB)