Vallentunasjön restaureras

20 september 2021, kl. 15:03 - Fritid & kultur

Vallentunasjön i norra Täby räknas som en av Stockholmsområdets förnämsta fågelsjöar och rekreationsvärdet är högt. Sjön ligger vackert omgiven av ett kulturminnesrikt skogs- och jordbrukslandskap. Täby och Vallentuna kommuner genomför tillsammans nu ett restaureringsprojekt för att återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön.

Idag är sjön grumlig och siktdjupet dåligt, vilket beror på att tillväxten av växtplankton ökat som en följd av övergödande ämnen som fosfor och kväve.  För höga halter läcker både från slam på sjöns botten och rinner ner i sjön från åar och bäckar. Nu ska näringsämnena i sjön minskas, bland annat  genom att ta upp slam. Projektet innebär även att fiska bort överskottet av vitfisk som annars gynnas av grumligt vatten och stör den ekologiska balansen.

Med åtgärderna som nu sätts ska sjön få klarare vatten och bli mer tilltalande för bad och båtliv. Projektet kommer förbättra sjöns ekologiska status och minska fosforhalten vilket är viktigt för en bättre miljö för människor, djur och växter.