Tibblehemmet övergår till kommunal regi

16 september 2021, kl. 09:22 - Omsorg & stöd

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 15 september att verksamheten på äldreboendet Tibblehemmet övergår från privat till kommunal regi när nuvarande avtal löper ut.

Verksamheten på Tibblehemmets äldreboende drivs idag av Norlandia Care AB.  Kommunen har vid uppföljningar av verksamheten på Tibblehemmet konstaterat att utföraren inte lever upp till de krav som ställts. Täby kommun har under avtalstiden utfärdat två varningar och det har framkommit att tidigare påtalade brister inte åtgärdats till fullo, trots att handlingsplan har inlämnats. Beslutet som socialnämnden ska klubba innebär att nuvarande avtal inte förlängs.

- Trygghet och kvalitet i vården och omsorgen av våra äldre är av högsta prioritet i Täby. Nu har vi kommit till en punkt där vi som kommun behöver gå in för att säkra att verksamheten på Tibblehemmet sköts och att de brister som finns åtgärdas, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vid kommunens granskningar har det inom hälso-och sjukvårdsområdet bedömts att identifierade brister innebär risk för att en hög patientsäkerhet inte kan upprätthållas.  Kommunens uppföljningar har även visat att arbetssätt, rutiner och modeller som utlovats inte har införts alternativt inte tillämpats fullt ut. Klagomål som Täby kommun tagit del av under avtalsperioden har huvudsakligen handlat om brister i omsorg, hälso- och sjukvård, bemötande och ledning.

- Vi ska göra allt vi kan för att övergången ska ske smidigt och tryggt. Vi kommer kontinuerligt informera om vad som händer och den som har frågor är alltid välkommen att kontakta oss, säger Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande.

Norlandia Care AB är upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och har drivit Tibblehemmet sedan 2019. Kommunen tar över verksamheten i januari 2023 när avtalet med Norlandia upphör. All personal på Tibblehemmet kommer att erbjudas anställning i kommunen.

Läs mer: 

Socialnämndens handling, beslut om drift av Tibblehemmet