Staden på landet – ny översiktsplan för Täby 2050 på utställning

27 september 2021, kl. 09:00 - Stadsplanering & trafik

Nu pågår utställningen om Täbys nya översiktsplan. Översiktsplanen tar sikte på år 2050 och beskriver hur kommunen ska utvecklas på lång sikt för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar framtid. Den redogör också för hur kommunen avser att använda mark- och vattenområden och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Halva Täby grönt – hela Täby hållbart

Utvecklingen ska ske med kvalitet och genom omsorgsfull planering för attraktiva och trygga miljöer för boende, företagare och besökare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.

Digital utställning

Utställningen pågår mellan 27 september och 28 november. Under utställningen finns möjlighet att tycka till om och lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplanen presenteras i en digital plattform. Det är också möjligt att ladda ner en utskriftsbar version (pdf). Mer information om hur du tar del av översiktsplanen och lämnar synpunkter finns nedan.

Ny översiktsplan för Täby 2050