Seniorer provsmakar mat i upphandling till äldreboenden

9 september 2021, kl. 16:24 - Omsorg & stöd

Maten som serveras på kommunens äldreboenden ska få ett lyft. Täby kommun har tagit hjälp av utvalda seniora Täbybor för att provsmaka och bedöma hur olika matleverantörer kan säkerställa en så god måltidsupplevelse som möjligt. Såväl utseende, smak, doft som konsistens har varit viktiga delar i upphandlingen.

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

– Måltiden bidrar till livskvaliteten för de äldre. Den ger inte bara energi och näring utan är också ett sammanhang att vara i. Vi vill att måltiden ska väcka aptit och skapa matglädje. Då är det extra bra att vi kan ta hjälp av några av kommunens seniorer för att välja ut den bästa måltidsleverantören, säger Caroline Wilbois, dietist i Täby kommun.

Provsmakning och måltidsupplevelse

Som ett led i upphandlingen av måltidsleverantörer till kommunens äldreboenden provsmakades tre olika varmrätter. En grupp bestående av representanter från kommunala pensionärsrådet, kommunens dietist samt representant från äldreomsorgen fick ge sitt omdöme. Varje jurymedlem fick bedöma maträtterna på en poängskala från 1-10 utifrån fyra parametrar; utseende, smak, doft och konsistens.

Utöver provsmakningsdelen i upphandlingen har även leverantören fått redogöra för hur de arbetar med att möjliggöra och underlätta för personalen på äldreboendena att sluttillaga och servera måltider som resulterar i en så bra måltidsupplevelse som möjligt.

Compass Group AB blir ny måltidsleverantör

Den totala bedömningen i upphandlingen har lett till att Compass Group AB har tilldelats uppdraget att leverera måltider till kommunens äldreboenden från november. Avtal kommer att tecknas så snart avtalsspärren löpt ut. Om ingen överprövning inkommer sker detta elva dagar efter dagen för tilldelning.