Raketökning för Täby i årets ranking

22 september 2021, kl. 09:02 - Jobb & företagande

Täby ökar stort i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner och klättrar 28 placeringar jämfört med i fjol. Totalt i hela landet ligger Täby nu på plats 19 över Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

– Näringslivet och ett gott företagsklimat är grunden för en fungerande välfärd. Som företagare ska det vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och vi jobbar ständigt med att förbättra vår service. Att Täby klättrar från plats 47 till plats 19 är helt fantastiskt och visar att vi är på god väg, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

En bidragande orsak till Täbys ökning är att företagarna i kommunen uppger att tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder till företagande förbättrats, något som Täby haft fokus på under lång tid med införande av företagslots och en tydlig handlingsplan för näringslivsutveckling.

Trafiken och framkomligheten i Täby ska fungera varje dag. Flera stora satsningar som att Roslagsbanan byggs ut med dubbelspår för ökad turtäthet och punktlighet, en ny station i Arninge som öppnar vid årsskiftet och att E18 breddas bidrar till bättre infrastruktur i hela kommunen. Företagen upplever också att vägnät, tåg- och flygförbindelser blivit bättre. Ytterligare en bidragande faktor till att Täbys klättrar i rankingen är att kommunen ligger högt när det gäller frågan om trygghet.

– Särskilt roligt tycker jag det är att näringslivet upplever att kommunens attityd till företagande förbättrats. Nu går vi vidare i arbetet med fortsatt dialog och fler företagsbesök. Jag ser verkligen fram emot att lyssna in företagens behov och önskemål så att kommunens service till dem kan bli ännu bättre, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd och ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Till Täby kommuns näringslivsstrategi

Till Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet