Nytt utegym i Skarpängsparken

24 september 2021, kl. 13:52 - Fritid & kultur

Det är högt tryck på kommunens utegym. Inte minst pandemin har gjort att fler Täbybor valt att träna utomhus. Därför anlägger Täby kommun ett nytt utegym i Skarpängsparken.

Det finns redan ett utegym i Skarpängsparken, men det uppfyller inte dagens behov och används sparsamt. Därför kommer ett stockgym med flera stationer att uppföras i samma stil. Utegymmet anläggs på kortsidan av fotbollsplanen och det gamla gymmet och aktivitetsytorna kommer att stå kvar tillsvidare.

Med de olika träningsredskapen i det nya gymmet kan du träna hela kroppen. Flera av redskapen anpassar motståndet automatiskt efter intensitet, så att alla kan träna efter sin egen förmåga. Efter avslutat pass kan ytan som är anpassad för olika stretchövningar nyttjas. Täby kommun kommer även bygga en ramp för att underlätta för rullstolsburna personer.

I närheten av parken finns också Mörtsjön med motionsspår och naturområde.

Tidplan

Arbetet beräknas vara klart i början av december 2021.