Nu rivs lekplatsen på Täby torg

30 september 2021, kl. 14:43 - Fritid & kultur

Täby torg är ett levande torg med uteserveringar, planteringar, gemensamhetsytor, food trucks med mera. Tyvärr behöver vi ta bort lekplatsen, eftersom en del personer har använt den för sina personliga behov på kvällstid. Den orangea gummimattan har också gått sönder på flera ställen. Vi ersätter lekplatsen med en tillfällig yta som blir grönare och mer tillgänglig för alla.

En grön oas

Torget ska innehålla ytor som passar alla, äldre som yngre. En tillfällig lösning ska nu skapas. Det blir en interaktiv grönyta som tillför torget mer gröna element, bidrar till biologisk mångfald och som kan vara en miljö som stimulerar alla åldrar till lek och samvaro.
Upprustningen sker i flera steg. Först rivs lekplatsen och ersätts med planteringsytor med lökväxter och buskträd samt lekfulla naturliga element som stubbar och stockar. Till våren planteras perenner och ängsblommor och blomsteråkerfrön sås. Det blir även fler sittplatser och hammockar i grönskan. I väntan på att vegetationen ska etableras kompletteras torget med naturgranar och ljusinstallationer inför julen.

Tidplan

Rivningen av lekplatsen sker i november. Parallellt pågår planerna för ett upprustat torg under år 2023.