Krisberedskapsveckan – Så förbereder du dig inför en kris

27 september 2021, kl. 08:01

Mellan den 27 september och 3 oktober deltar Täby kommun i Krisberedskapsveckan, ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Här får du några tips om hur du som invånare kan förbereda dig inför en kris eller samhällsstörning.

Täby kommun arbetar kontinuerligt med krisberedskap och ingår i flera olika samverkansforum och nätverk i Stockholmsregionen, för att skapa goda förutsättningar att samordna insatser vid en kris eller samhällsstörning. Samtidigt är det viktigt att varje invånare har kunskap om hur de själva kan förbereda sig inför stora och långvariga samhällsstörningar.

Din hemberedskap

För att vara förberedd inför en kris är det några enkla saker som du som invånare behöver ordna i ditt hem. När samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt behöver du kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat, värme, samt se till att det finns fungerande kommunikationsvägar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Att vara till hjälp för grannar och samarbeta med andra människor är också viktigt vid stora krissituationer.

Tips för rätt beredskap hemma.

MSB:s information om krisberedskap för privatpersoner.