Elljusspåret i Ella gård rustas upp

28 september 2021, kl. 09:53 - Fritid & kultur

Nu startar Täby kommun ett upprustningsarbete för att förbättra elljusspåret i Ella gård.

– Täbys friluftsområden ska fortsätta att utvecklas. Nu uppfyller vi ytterligare ett av våra löften under året, nämligen att förbättra och komplettera belysningen i spåret så att det blir mer tillgängligt under årets mörka månader, säger Hans Ahlgren (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Spårunderlaget ska förbättras, elstolparna ska ersättas och den gamla belysningen ska bytas ut till en ny och mer driftssäker LED-belysning. Vid branta partier på sträckan ska räcken sättas upp.

Elljusspåret blir längre

Det belysta spåret utökas från 1,7 km till 2,5 km. Utökningen sker på befintliga stigar och innebär att spåret börjar och slutar på samma ställe. Även spårmärkningen kommer att ses över.

– Våra natur- och friluftsområden är väldigt populära vilket är väldigt roligt, inte minst under pandemin har vi sett en ökning. Med åtgärderna som nu görs hoppas vi att ännu flera ska kunna utnyttja spåret, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Spåret kommer att vara öppet under hela upprustningsarbetet, men vissa partier kan vara lite svåra att passera under arbetets gång. Under kortare perioder kan arbetena verka störande för dem som nyttjar skogsområdet och för närboende. Arbetet startar i september och färdigställs under senhösten.

Vi hoppas på din förståelse under tiden som vi rustar upp elljusspåret!