Upprustning av Slottsleken i Näsbypark

26 oktober 2021, kl. 16:28 - Stadsplanering & trafik

Lekplatsen ska rustas upp och få ett slottstema och bli mer tillgänglig.

– Våra parker och lekplatser är populära och nu får ännu en lekplats ett lyft som jag hoppas många kommer uppskatta, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Slottsleken i Näsbypark ska få ett nytt lekslott, ett lekhus, vippgungor, sandlåda, lekskulpturer och fotbollsmål. Gungan, soptunnan och sittplatserna rustas upp och en del befintliga redskap och lekutrustningar sparas.

Tillgängligheten förbättras genom att en nu gångväg anläggs och ny belysning kommer sättas upp.

Vissa störningar kan förekomma

Stora fordon och maskiner kommer att köra och vistas i området. Arbetena sker vardagar mellan klockan 07.00–17.00. Vissa arbeten kan medföra visst oljud. Vi hoppas att du har överseende med detta. Lekplatsen är helt avstängd under upprustningsarbetet.

Tidplan

Lekplatsen planeras att stå klar till sommaren 2022.