Täby 2022: Underhåll av gator, satsningar på skola och nya naturreservat

8 oktober 2021, kl. 15:09

Kommunstyrelsen tar ställning till verksamhetsplan och budget för 2022 på sitt sammanträde 21 oktober. Förslaget från Täbyalliansen innebär bland annat ytterligare ett seniorcenter i Täby kyrkby, satsning på föräldramottagningen, fortsatta satsningar på skolan och fler insatser för att stärka företagandet i kommunen.

- Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med låg skatt och hög service. År 2022 fortsätter vi med flera satsningar för att göra Täby ännu bättre. Trafiken ska fungera varje dag och därför lägger vi extra fokus på att underhålla och städa gator och torg med en satsning på 5 miljoner kronor, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har många gånger sagt att skolan är väldigt viktig och det gäller även år 2022. Nu ökar vi skolpengen med totalt 20 miljoner kronor, vilket kommer ge ännu bättre förutsättningar för både personal och elever, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

Förslaget innebär att förutsättningar för ytterligare ett seniorcenter i Täby ska utredas med placering i Täby kyrkby, föräldramottagningen får extra medel för att tillgängliggöra fler timmar för samtal med familjer. Även Täbys gröna ytor ska värnas och utvecklas.

- Klimat- och miljöarbetet är viktigt, halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Vi vill skydda Täbys natur och föreslår därför två nya naturreservat i kommunen; Skålhamra Kvighage och Stolpaskogen, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

- Näringslivet är centralt i Täby. Under 2022 fortsätter vi fokusera på service och bemötande, gör fler företagsbesök och vill ha mer dialog med Täbys företagare. Vi ökar också anslaget till Nyföretagarcentrum med 30% för att stärka deras viktiga arbete, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Totalt ökar samtliga verksamheters budgetar med drygt 100 miljoner kronor jämfört med budget för 2021. Barn- och grundskolenämnden tillförs 49,6 miljoner kronor, socialnämnden 44,0 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden 11,8 miljoner kronor och gymnasie- och näringslivsnämnden 9,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen tar ställning till Täbyalliansens förslag på sitt sammanträde 21 oktober och slutgiltigt beslut om verksamhetsplan och budget för 2022 fattas på kommunfullmäktiges möte 22 november.