Positiv trend – ännu fler behöriga till gymnasiet

6 oktober 2021, kl. 16:01 - Förskola & skola

Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet fortsätter att öka bland Täbys elever. Även andelen elever som går ut årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen ligger fortsatt kvar på en hög nivå efter de senaste årens stabila ökning.

- Det är fantastiskt att trots pandemin och de utmaningar som varit med fjärr- och distansundervisning så håller skolorna fortsatt hög kvalitet, både i de kommunala och de fristående skolorna i Täby, säger Petter Norrthon (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

95,1 procent av alla elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2021 var behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. 89,5 procent av alla i samma elevgrupp klarade kunskapskraven i alla ämnen. Det går att jämföra med det genomsnittliga värdet bland Sveriges alla skolor som ligger på 86,2 respektive 76,1 procent.

- Täbys arbete mot att utveckla Sveriges bästa skola ger resultat. Vi arbetar långsiktigt där hög undervisningskvalitet och kompetensutveckling för lärare är viktiga faktorer i det här framgångsrika arbetet, säger Petter Norrthon (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

I år toppas Täbylistan av både Täby Friskola-Enhagen och Skarpängsskolan där hela 97,3 respektive 97,1 procent av alla i årskurs 9 gick ut med godkänt i alla ämnen och 100 procent var behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Meritvärdet i Täby ligger högt över snittet bland landets alla skolor. 263,4 är det genomsnittliga meritvärdet jämförelsevis med rikets genomsnitt på 232,1.

Läs mer

Vill du veta mer om Skolverkets statistik kan du läsa här:

Sök statistik om förskola, skola och vuxenutbildning