Personal inom äldreomsorgen ska vara vaccinerad

22 oktober 2021, kl. 11:03 - Omsorg & stöd

Trygg och säker vård och omsorg är av högsta prioritet i Täby och kommunen uppmanar nu alla som kan att de ska vaccinera sig mot covid-19. Personal i äldreomsorgen har ett särskilt ansvar.

- Äldre i Täby ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet och omtanke. Jag kan inte nog understryka vikten av att vaccinera sig mot covid-19. Jobbar man med äldre som är i behov av kommunens stöd och hjälp borde det vara en självklarhet att vaccinera sig. Varje person inom vården och omsorgen som inte vaccinerar sig äventyrar både sin egen och andras hälsa vilket kan få allvarliga konsekvenser, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.  

Flera åtgärder för att öka vaccinationsgraden är redan igång. Det handlar till exempel om förstärkt individuell information till medarbetare, möjlighet att vaccinera sig på arbetsplatsen under arbetstid samt hjälp att komma till en närliggande vaccinationscentral. 

Täbys kommunstyrelse beslutade enhälligt 21 oktober att ge uppdrag till kommundirektören som innebär att

  • Täby kommun ska verka för att ovaccinerad personal inom äldreomsorgen kan behöva bära förstärkt skyddsutrustning under hela sitt arbetspass och under alla moment.
  • Endast rekrytera vaccinerad personal om de ska arbeta med personer i riskgrupp och de som är äldre än 70 år. Om inget vaccinationsintyg visas upp kommer inte anställning erbjudas.
  • Genom arbetsledning och omfördelning av arbetsuppgifter åstadkomma att de sköraste brukarna endast vårdas av vaccinerad personal