Grusplanen vid Ängsholmsparken blir en konstgräsplan

21 oktober 2021, kl. 09:14 - Stadsplanering & trafik

På den befintliga grusplanen i Ängsholmsparken intill Ängsholmsskolan ska konstgräs anläggas. Konstgräset, som är granulatfritt, ska fungera både för fotbollsspel på breddnivå samt för spontanaktiviteter och lek.

– Nu förbättrar vi ytterligare en plan så att den blir tillgänglig större del av året. Jag hoppas många kommer använda planen till både sport och lek, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Täby kommun byter även ut och kompletterar staketet runt planen, monterar ny energieffektiv ledbelysning samt beskär träd och buskar som växer in över planen.

Arbetsplatsen kommer vara inhägnad, för att skydda tredje man samt förhindra att obehöriga tar sig in på arbetsområdet.

Tidplan

Arbetet med att lägga nytt konstgräs börjar i oktober och färdigställs under våren 2022. Arbetet kan medföra vissa oljud och buller på vardagar mellan klockan 07.00–17.00.

Vid frågor gällande arbetet, kontakta Täby kommun på telefon 08-555 590 00.

Läs gärna om vilka satsningar Täby kommun gör på idrotts- och fritidsområdet på www.taby.se/idrottssatsningar.