Gång- och cykelvägen vid Torrbacken ska färdigställas

19 oktober 2021, kl. 16:29 - Stadsplanering & trafik

Täby kommun har tidigare anlagt första etappen av en gång- och cykelväg från Täby park som ska ansluta till Täby centrum. Nu ska den återstående delen över Torrbacken till Täby centrum färdigställas.

Under vecka 43 ska Stiftelsen Kulturmiljövård göra en arkeologisk utgrävning av en grav som de hittade när de gjorde en förundersökning på platsen i våras.

Det ska bli enklare, snabbare och säkrare för gående och cyklister att ta sig fram från Täby park till Täby centrum. Gång- och cykelvägen får en flackare lutning, och det blir fler sittplatser och bättre belysning. Täby kommun ska även plantera ekar och så ängsblommor längs med gång- och cykelvägen.

Placeringen av gång- och cykelvägen är utvald för att göra så lite påverkan som möjligt på Torrbackens kultur- och naturvärden. Här växer till exempel backsippa, som är en rödlistad art. Det betyder att arten är sällsynt och att man behöver vara rädd om den så att den inte dör ut.

Under tiden utgrävningen pågår kan gående och cyklister ta sig fram på den befintliga gångvägen.

Tidplan

Entreprenadarbetet beräknas starta i november 2021 och färdigställas på våren 2022. Läs mer på www.taby.se/tabypark.