Fortsatt hög trygghet bland Täbys invånare

27 oktober 2021, kl. 13:41 - Kommun & politik

Tryggheten i Täby är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 1400 Täbybor svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt närområde.

Sammanfattningsvis återfinns flera positiva resultat från Polisens mätning som genomfördes våren 2021. Det innebär att Täby kommun hamnar på placering fem bland Stockholms län tryggaste kommuner.

Andelen som är trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat jämfört med 2020 års mätning, från 70 procent till 74 procent. Ett resultat som även är högre jämfört med snittet för regionen. Däremot är kvinnor betydligt mer otrygga än män under kvällstid, något som även är tydligt i andra kommuner, både regionalt och nationellt.

Andelen som upplever oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har minskat sedan mätningen förra året. Likaså minskar andelen som upplever problem med mörka områden, dålig belysning, klotter och olovlig trafik på gång- och cykelvägar.

Problematik kring upplevd narkotikahandel och berusade personer som stör ordningen har ökat något i Täby, men ligger samtidigt på en nivå som är mycket lägre i jämförelse med snittet i regionen.

Strukturerat arbete för ökad tryggheten

Täby kommun sätter trygghetsfrågorna högt på agendan och har ett gott samarbete med Polisen. Aktuella åtgärder som pågår för att öka tryggheten är till exempel kamerabevakning på Täby torg, egna kommunvakter och nattvandring tillsammans med föreningslivet. Välskötta platser, åtgärder för skyndsamt hantera klotter, samt ökad belysning längs gång- och cykelvägar och tunnlar är ett andra viktiga inslag som skapar trygghet i den offentliga miljön.

Läs mer om Polisens trygghetsmätning 2021 för region Stockholm.

Polisens och Täby kommuns Medborgarlöften 2021-2022.

Om Polisens trygghetsundersökning i region Stockholm

Trygghetsmätningen omfattar samtliga 27 kommuner i polisregion Stockholm där drygt 43 000 personer i åldern 16-84 år har svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt. För Täby kommuns del deltog det cirka 1400 personer.  Syftet med mätningen är i huvudsak att utveckla polisens och kommunernas arbete och att mäta effekterna av de insatser som genomförs.