Upprustning av Jarlabankes lekplats

8 november 2021, kl. 15:27 - Stadsplanering & trafik

Nu påbörjas en enklare upprustning av Jarlabankes lekplats i Täby kyrkby för att öka tryggheten och lekglädjen.

Parken kommer bland annat att få ny lekutrustning, fler växter och buskar som ger blomning och frukt samt nya papperskorgar.

Senare i år ska ny belysning installeras vid lekplatsen för att öka tryggheten i området.

Lekplats med vikingatema

Lekplatsen är utformad som en modell av Runriket med redskap som symboliserar viktiga platser runt Vallentunasjön. Klättra ombord på vikingaskeppet, rita runor med krita och gå runt bland de små husen och låtsas att du lever på vikingatiden.

Tidplan

Upprustningen görs under november. Lekplatsen kommer att vara öppen under upprustningstiden.

Arbetet påverkar varken gående, cyklister eller fordonstrafiken.