Undvik stopp i avloppet – använd en fett-tratt

25 november 2021, kl. 11:29 - Bygga & bo

Fett som spolas ner i vasken stelnar och gör att vattnet rinner långsammare. I värsta fall kan fettet bilda proppar i avloppsrören.

En lösning för att inte mattfett ska komma ut i avloppet är att använda fett-tratt. Det är helt enkelt en tratt som sätts på en vanlig pet-flaska. Sedan kan överbliven olja och andra fetter från matlagning hällas i flaskan på ett smidigt sätt. Lämna den fulla flaskan till återvinningscentralen eller släng den i hushållsavfallet (i soppåsen).

Fett-tratten finns att hämta gratis i receptionen i kommunhuset på Esplanaden 3.