Tyck till om Täbys nya översiktsplan!

1 november 2021, kl. 15:28 - Stadsplanering & trafik

Hur tycker du att Täby ska utvecklas på lång sikt? Det reviderade förslaget till ny översiktsplan för Täby är på utställning till 28 november. Ta chansen att vara med och påverka!

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska utvecklas för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar framtid. Det handlar bland annat om hur kommunens stadsdelar ska utvecklas, hur infrastrukturen ska fungera och hur grönområden ska bevaras. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter här: www.taby.se/nyoversiktsplan

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.