Täby inför krav på vaccination för nyanställda inom omsorgen

24 november 2021, kl. 10:55 - Omsorg & stöd

Det bästa sättet att skydda både sig själv och andra mot coronaviruset är att vaccinera sig. Täby kommun kommer från och med 24 november 2021 endast rekrytera fullvaccinerad personal inom Särskilt boende för äldre (SÄBO), Larm- och nattpatrullen, LSS-boenden samt socialpsykiatrin.

– Äldre Täbybor och de som tillhör riskgrupp som är i behov av kommunens insatser ska vara trygga i att man får hjälp av vaccinerad personal. Det bästa hade varit om det kommit nationella riktlinjer, men i brist på information från regeringen och ansvariga myndigheter har vi fått utreda det hela själva. Nu har vi kommit ytterligare ett steg framåt och kommer vid alla nyrekryteringar inom vård och omsorg fråga om vaccinationsbevis, vilket känns bra, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Täby kommun har ett nära samarbete med privata utförare som är verksamma i kommunen inom socialnämndens ansvar och ser gärna att de följer kommunens hållning. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer som är verksamma i Täby har genomförts innan beslut fattades. Fortsatta åtgärder för att åstadkomma att de sköraste brukarna endast vårdas av vaccinerad personal utreds vidare.