Socionom medverkar i byggnation av äldreboende

16 november 2021, kl. 17:38 - Omsorg & stöd

Samarbete mellan äldreomsorgen och fastighetsägare vid byggnation av äldreboende ger mer ändamålsenligt resultat. Därför är en socionom med på alla hyresgästmöten som fastighetsägaren Hemsö och hyresgästen Täby kommun har vid bygget av det nya äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby.

Fastighetsägare inom samhällsfastigheter har hög kompetens att rita och bygga just omsorgsfastigheter. Men genom att tidigt och kontinuerligt i processen ta med kompetensen från dem som ska driva äldreboendet blir det korta beslutsprocesser och ännu mer rätt från början.

Socionomen Camilla Venemyr arbetar som utvecklingsledare på avdelning äldreomsorg i Täby kommun. För några år sedan var hon med vid en ombyggnation av ett äldreboende i kommunen. Erfarenheterna från detta första tillfälle var mycket goda från både fastighetsägarens och äldreomsorgens perspektiv. Därför har detta arbetssätt fortsatt och Camilla har varit med vid flera ombyggnationer och nu i vid nyproduktion av ett äldreboende.

– Jag kommer med input och bevakar att det blir rätt gällande allt som påverkar flödet i verksamheten både för de boende och personalen. Till exempel hur passager blir funktionella, hur arbetsflödena i köket ska vara, fungerande förvaring och att den praktiska hanteringen av tvätt, sopor, kläder med mera har förutsättningar att bli effektiv. Det är otroligt givande och effektivt att göra detta ihop, säger Camilla

Robert Astrologo är projektchef på Hemsö fastigheter och leder den gemensamma arbetsgruppen.

– Att kontinuerligt ha med Camilla som har en stor kunskap om äldreomsorgens behov är ett mycket bra sätt att få in den viktiga omsorgskompetensen tidigt från dem som faktiskt ska använda lokalerna. För oss som fastighetsägare blir det helt enkelt bättre om verksamheten får vara med från början, säger Robert.

Om Johannas trädgård

Äldreboendet Johannas trädgård ska stå klart för inflyttning hösten 2022. Det kommer att finnas 86 lägenheter. Fastighetsföretaget Hemsö äger fastigheten och ansvarar för byggnationen av äldreboendet och Täby kommun är hyresgäst och ska driva verksamheten.