Tryggare hemtjänst med nyckelfria lås

11 mars 2021, kl. 20:04 - Omsorg & stöd

Nu införs nyckelfria låsenheter till alla Täbybor som har hemtjänst och/eller trygghetslarm. Syftet är att hemtjänst- och larmpersonalen snabbare kan vara på plats vid larm och låshanteringen blir tryggare och säkrare.

Med nyckelfria lås slipper personalen den tidskrävande nyckelhanteringen. Både tryggheten och säkerheten ökar.

Hittills har kommunen installerat den nyckelfria låsenheten hos drygt hälften av alla Täbybor med hemtjänst och/eller trygghetslarm. Till hösten beräknas alla låsenheter vara installerade. Personer som beviljas hemtjänst eller trygghetslarm löpande får den nyckelfria låsenheten i samband med att hemtjänsten och/eller trygghetslarmet startar.

Så här fungerar det

Den nyckelfria låsenheten är ett tekniskt komplement till det vanliga låset och innebär att personalen inte behöver nycklar. Det är bara behörig personal som kan komma in i bostaden. Låset öppnas och låses genom personalens tjänstemobiltelefon. Samtidigt noteras tidpunkt och vem som varit där. Den vanliga nyckelanvändningen påverkas inte och alla som använder den vanliga nyckeln kommer att kunna fortsätta med det. Täby kommun står för alla kostnader kring låset och tar bort låsenheten om hemtjänsten och/eller trygghetslarmet skulle upphöra.