Täbys kommunala högstadieskolor återgår successivt till närundervisning på heltid

11 mars 2021, kl. 14:32 - Förskola & skola

Täby kommun har beslutat att de kommunala högstadieskolorna successivt ska återgå till närundervisning på heltid.

Täby kommun följer noga utvecklingen av coronapandemin och smittläget. Smittläget i samhället är fortsatt allvarligt, därav är det viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att i största möjliga mån minska smittans utbredning.

Region Stockholms rapporter för antalet smittade i åldersgruppen 0-19 år visar på en minskad smittspridning.Det allra bästa för eleverna är undervisning på plats i skolan, under förutsättning att det kan ske på ett smittsäkert sätt. Med det i beaktning och att smittläget inte har försämrats i Täbys kommunala skolor har Täby kommuns utbildningschef beslutat att samtliga kommunala högstadieskolor successivt ska återgå till närundervisning på heltid.

Täby kommuns avsikt är att årskurs 9 återgår till närundervisning på heltid från och med 15 mars och att årskurs 7 och 8 återgår till närundervisning på heltid från och med 22 mars. Detta förutsätter att smittläget inte försämras i samhället eller på en enskild skola.

Varje skola kommer att informera respektive elev om vad som gäller.