Stort föreningsintresse för vårens nattvandringar

8 mars 2021, kl. 14:49 - Omsorg & stöd

I helgen startade vårens första nattvandring. Ett återkommande initiativ som genom vuxnas närvaro skapar trygghet bland ungdomar under kvällar och nätter. I år krävdes utlottning av föreningar eftersom intresset var så stort.

Sedan Täby kommun 2019 införde en ny föreningsmodell för nattvandring har engagemanget från föreningar tydligt ökat. Modellen innebär att föreningar nattvandrar mot ersättning under ett antal gånger per år varje fredag och lördag. Nattvandringen sker runt om i Täby där ungdomar vistas. I år var intresset så stort att Ung Fritid fick utse föreningar genom utlottning. I år var Täby Handboll först ut att nattvandra.

- Att öka vuxnas närvaro för att skapa trygghet i miljöer där barn och ungdomar vistas är alltid viktigt. Det mesta handlar om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna och finnas till hands, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden.

Under våren kommer nattvandringarna genomföras på fredag och lördag mellan kl. 20.00–23.30. Utgångspunkt varje kväll är mötesplats Esplanad vid Täby torg där fritidsledare från Täby kommun möter upp. Sedan delar deltagarna upp sig och besöker olika platser runt om i Täby. Även föräldrar och andra vuxna över 18 är välkomna att delta utan föranmälan, utan ersättning.Efter varje natt lämnar deltagarna in en händelserapport som blir ett viktigt bidrag till kommunens trygghetsskapande arbete.

Årets nattvandringar

5 mars- 20 mars
26 mars- 10 april
16 april - 1 maj
7 maj – 22 maj
28 maj -12 juni
18 juni - 3 juli
20 aug- 4 sep
10 sep- 25 sep
1 okt – 16 okt
22 okt - 6 nov
12 nov – 27 nov

Vill du som vuxen i Täby också följa med och nattvandra? Var med och gör en betydande insats för fortsatt trygghet i Täby.

Mer information

Nattvandring i Täby