Rekommendation om fortsatt delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor i länet

31 mars 2021, kl. 15:43 - Förskola & skola

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Den kommer inte att förlängas. Det är därefter upp till huvudmän, kommuner och regioner att göra lokala och regionala bedömningar om hur undervisningen ska organiseras.

Region Stockholms smittskyddsläkare rekommenderar länets gymnasieskolor att fortsätta bedriva delvis fjärr- och distansundervisning till och med den 12 april för att därefter återgå successivt, men restriktivt, till närundervisning.

Den kommunala gymnasieskolan Åva kommer att ha delvis fjärr- och distansundervisning till och med 30 april.