Överförmyndarkansliet flyttar till kommunhuset

9 mars 2021, kl. 08:22 - Kommun & politik

Mellan 10–12 mars flyttar Överförmyndarkansliet sin verksamhet från Enhagsvägen 9 till Täby kommunhus. Det innebär att du inte kan besöka kansliet under dessa dagar.

Måndagen den 15 mars finns Överförmyndarkansliet i Täby kommunhus på Esplanad 3. På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 vill vi dock att du endast gör nödvändiga besök på plats.

Du som är förmyndare, förvaltare eller god man kan med hjälp av digitalt bank-id använda e-tjänster för olika ärenden, exempelvis:

  • Ansöka om samtycke till uttag från spärrat konto
  • Ansöka om samtycke till åtgärd med fast egendom, bostadsrätt med mera
  • Ansöka om samtycke till egendomens fördelning/arvskifte
  • Skicka in ditt yttrande via e-tjänst i de ärenden där överförmyndarnämnden efterfrågat det

Här på webben hittar du även digitala blanketter för olika ärenden.
Blanketter och e-tjänster för god man och förvaltare

Överförmyndarkansliets uppdrag är att kontrollera så att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Kommunfullmäktige i Norrtälje och Täby samverkar i ett gemensamt överförmyndarkansli som finns i Täby. Trots att det är ett gemensamt kansli har varje kommun fortfarande sin egen överförmyndare.