Nu startar bygget av nytt äldreboende i Täby kyrkby

17 mars 2021, kl. 10:27 - Omsorg & stöd

Nu är det byggstart för ett nytt äldreboende i Täby kyrkby. Äldreboendet ska heta Johannas trädgård och inflyttning beräknas till hösten 2022.

Äldreboendet Johannas trädgård kommer att byggas på den fastighet där Byle gård tidigare legat. Änkeprostinnan Johanna Justelius bodde på Byle gård i början av 1800-talet. Gården har sedan början av 1900-talet varit konvalescenthem och vårdhem. I gamla handlingar nämns att gårdens trädgård var tillräcklig för hemmets hela årsbehov av frukt och grönt. Huvudbyggnaden av Byle gård revs nyligen men fruktträdgården finns kvar. Nu förs alltså traditionen och historien vidare med det nya äldreboendet Johannas trädgård.

– Täby är en kommun med mycket stolt historia. På Byle gård vävs dåtid och nutid nu samman för Täbybornas bästa och vi ser nu fram emot ett nytt kommunalt äldreboende på platsen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Verksamheten på äldreboendet Johannas trädgård kommer att drivas av Täby kommun.
– Det nya äldreboendet kommer att rymma 86 lägenheter och vi ska fortsätta värna kvalitet och trygghet i äldreomsorgen, säger Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande.

Klart hösten 2022

Det är Hemsö som äger fastigheten och ansvarar för byggnationen. Byggentreprenör är MVB. Johannas trädgård beräknas vara färdigbyggt hösten 2022 och redo för inflyttning.
– Vår specialitet är att utveckla och förvalta samhällsfastigheter. Sedan tidigare äger vi ett hospice på samma fastighet och ytterligare två äldreboenden i Täby. Vi är glada över att kunna erbjuda ett nytt äldreboende åt Täbyborna och ser fram emot att fortsätta vår goda relation med Täby kommun, säger Nils Styf, vd på Hemsö.