Nu rullar kommunvaktsbilen i Täby

17 mars 2021, kl. 15:16

För att ytterligare öka tryggheten i offentliga miljöer inför Täby kommun kommunvakter. Nu har en av två kommunvakter påbörjat sitt jobb och kommer finnas tillhands på olika platser runt om i Täby.

Som en del av Täby kommuns trygghets- och brottsförebyggande arbete kommer två kommunanställda vakter bevaka bostadsområden, centrummiljöer och andra platser som av olika skäl kan upplevas otrygga. Det är en försöksverksamhet som kommer att pågå under två år under främst eftermiddagar och kvällar.

– Nu tar vi en aktiv roll för att ytterligare öka tryggheten i Täby. Vi vill hela tiden förbättra tryggheten i kommunen och kommunvakterna kommer vara ett stöd för Täbyborna genom att synas och ta kontakt med människor på plats, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunvakterna ska finnas till hands, vara synliga i offentliga miljöer och skapa relationer med personer i kommunen. Samverkan med Ung fritid, fältgruppen, grannsamverkan och nattvandringen med flera kommer också vara en naturlig den i uppdraget. Kommunvakten kommer även vara en viktig del i avvikelser som kan påverka känslan av trygghet som till exempel skadegörelse, klotter, trasig gatubelysning och nedskräpning.

Kommunvakterna kommer att synas främst på helgkvällar runt om i Täby. Den som vill komma i kontakt med kommunvaktsbilen kan göra det genom att ringa 08-555 590 10.

Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande och Gustaf Sundman, trygg- och säkerhetschef, välkomnar kommunvakten Daniel Banhart till jobbet. Daniel kommer att synas runt om i Täby framöver, bland annat i en uppmärkt tjänstebil. Rekrytering av ytterligare en kommunvakt pågår.

Täby är en trygg kommun 

Täby har en låg brottslighet jämfört med andra kommuner i regionen, och flera mätningar visar också att den upplevda tryggheten är större i Täby. För att stärka trygghetsarbetet ännu mer fortsätter Täby kommun tillsammans med polisen trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och har tillsammans undertecknat Medborgarlöften 2021–2022. Införandet av kommunvakter är en del av detta.