Fortsatt stöd till Täbys näringsliv

10 mars 2021, kl. 15:49 - Jobb & företagande

Det lokala näringslivet har en stor och viktig roll i Täby. För att stötta kommunens företagare beslutade Täby kommun tidigt om ett stödpaket. De åtgärderna förlängs året ut och för att stötta restaurangbranschen ytterligare föreslås ett beslut om att slopa tillsynsavgifterna enligt alkohollagen.

Många restaurangägare vittnar om en mycket allvarlig situation. Under hela pandemin har krogbranschen varit hårt drabbad och läget har blivit än mer kritiskt efter regeringens beslutat att restauranger och caféer måste stänga klockan 20.30 och att max fyra personer per sällskap får sitta vid samma bord.

- Näringsliv och företagande är ett av Täbys främsta kännetecken. Från kommunen vill vi göra allt vi kan för att stötta våra lokala företagare under denna kris och besluten vi nu tar är viktiga steg i den riktningen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Liksom under förra året kommer kommunen under 2021 inte att ta ut någon avgift för upplåtelse av plats för uteserveringar.

- Vi vet att många företagare har det tufft och jag hoppas att vårt näringsliv ser att kommunen gör vad vi kan för att stötta dem och att vi därmed också bidrar till att skapa lite framtidstro i en svår tid, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

Alkohollagen innehåller allt som en restaurangägare måste följa för att få servera alkohol och det är kommunen som har tillsynsansvaret. Lagen medger att kommunen kan avstå från att ta ut en avgift för tillsynen. Det gäller alltså avgifterna för tillsynen av servering av alkoholhaltiga drycker.

- Tillsynsverksamheten kommer att fortsätta som tidigare, men nu tar vi tillfälligt bort avgiften som krögarna annars måste betala och stöttar på så sätt en hårt drabbad bransch, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd. 

- Det är nu viktigare än någonsin att kommunen underlättar för företagen så långt det är möjligt. En del i stödet är Företagslotsen som ska förenkla i till exempel tillståndsprocesser och underlätta vid etablering och utveckling av verksamheter, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Kommunfullmäktige föreslås besluta om föreslaget 12 april.

Läs mer om Täbys stödpaket här