Täby kommun ger fortsatt stöd till föreningslivet

24 mars 2021, kl. 08:34 - Fritid & kultur

Under pandemin fortsätter Täby kommun att stötta idrotts-, kultur- och fritidsföreningarna i kommunen på olika sätt. Flera åtgärder sätts in för att underlätta för föreningslivet som på olika sätt påverkats av smittspridningen av covid-19.

Beslut om följande åtgärder

  • Utbetalda bidrag gäller och kommer inte behöva betalas tillbaka på grund av orsaker relaterade till pandemin.
  • De aktivitetsbidrag som betalades ut våren 2021 förhöll sig till verksamhetsstatistik för 2019. Detta för att ingen förening ska drabbas ekonomiskt av minskat deltagande med anledning av corona. Samtidigt har de föreningar som ökat sin verksamhet under perioden fått tillgodogöra sig denna ökning. Samma förhållningssätt kommer att tillämpas för höstens utbetalningar.
  • Kommunen har under pandemin ett generöst förhållningssätt gällande avbokningar.
  • Under vissa förutsättningar, och under en begränsad period, kan föreningar beviljas uppskov med fakturor och hyra.
  • Föreningar kan också ansöka om stöd från stat och region. Kultur- och fritidsnämnden erbjuder en lotsverksamhet som kan stötta föreningar och identifiera lämpliga stödformer.

Kartläggning av föreningarnas behov av stöd

I april kommer kommunen, liksom förra våren, att skicka ut en enkät ut till Täbys föreningar. Syftet är att kartlägga hur föreningarnas situation har påverkats av corona och hur de ser på behovet av stöd från kommunen då evenemang, utställningar, träningar, kurser, läger och annan verksamhet har ställts in eller skjutits upp.

Enkäten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram stödåtgärder. Kommunen för en löpande dialog med föreningslivet om hur behov och lösningar kan anpassas utifrån situationen med corona.

Kontakt

Vänligen kontakta Erik Lindren, Utredare, om du har frågor kring föreningsstödet: erik.lindgren@taby.se. 

Mer information om idrott-, kultur-, och fritidsverksamheten under pandemin