Fakturaproblem

15 mars 2021, kl. 15:00 - Kommun & politik

På grund av tekniska problem har en del fakturor från Täby kommun blivit försenade. Fakturor som berörs är inom äldreomsorg, TA-plan/schaktärenden och miljö- och hälsoskydd.

Problemet är att vissa fakturor har blivit försenade och når mottagarna vecka 11. Det innebär att betalningstiden blir kortare. Anstånd med betalning ges till 2021-04-30 för fakturor med förfallodatum 2021-03-22 och 2021-03-31.

Fakturor som berörs är:

  • Äldreomsorg, fakturadatum 2021-02-22 och förfallodatum 2021-03-31, fakturanummer inleds med 21
  • TA-plan/schaktärenden med fakturadatum 2021-02-22 och förfallodatum 2021-03-22, fakturanummer inleds med 40
  • Miljö- och hälsoskydd med fakturadatum 2021-02-22 och förfallodatum 2021-05-24, fakturanummer inleds med 26

Inga nya fakturor kommer att skickas ut. För fakturor med autogiro kommer dragning ske på ordinarie förfallodag.