Åva gymnasium satsar på internationalisering - Erasmus-ackrediteras till 2027

3 mars 2021, kl. 09:52 - Förskola & skola

Internationalisering har varit en viktig fråga på Åva gymnasium under många år. Nu tar skolan ytterligare ett kliv ut i världen genom att bli Erasmus-ackrediterade, både för yrkesprogram och högskoleförberedande program.

- Det här ger alla elever på Åva gymnasium möjlighet, oavsett vilket program man studerar, att besöka andra länder och knyta kontakter inför framtiden, säger Ulrika Perbo, biträdande rektor och ansvarig för internationaliseringsarbetet på Åva gymnasium.

Ersamus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Genom programmet ges exempelvis skolor möjligheten att utveckla och stärka både kompetens och verksamhet tillsammans med skolor i andra länder som också deltar i Erasmus+. Ackrediteringen gäller till och med 2027 och innebär att skolan kommer att delta i europeiska utbyten för både elever och lärare. För yrkesprogrammen på skolan innebär det bland annat möjlighet till utlandspraktik.

Ackrediteringen stödjer skolor som kontinuerligt vill arbeta med internationella utbyten och möjliggör långsiktiga relationer med andra skolor med samma ambitionsnivå.

- Att bli ackrediterade underlättar internationaliseringsarbetet då Åva gymnasium kan arbeta mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt med olika Erasmus-projekt, avslutar Ulrika.

För att bli Erasmus-ackrediterad krävs bland annat att skolan har en långsiktig plan för arbetet med internationalisering och att de aktiviteter man utför ska bidra till att utveckla hela organisationen.