Äldreboenden och hemtjänst belönas för sitt kvalitetsarbete

25 mars 2021, kl. 15:56 - Omsorg & stöd

Omsorgspersonal promenerar med äldre person i rullstol

Kvalitetspengen delas ut till tio äldreboenden och fem hemtjänstutförare för god kvalitet 2020. Syftet är att stimulera och belöna kvalitetsarbete för äldre i Täby.

De femton utförarna får dela på cirka 17 miljoner kronor för sitt kvalitetsarbete under 2020. För att få del av pengarna ska utförarna uppnå ett visst resultat baserat på ett antal indikatorer, bland annat i den nationella brukarundersökningen.

– Kvalitet i äldreomsorgen är mycket viktigt. Kvalitetspengen är ett led i att utveckla och förbättra omsorgen för äldre personer i Täby. Resultaten i brukarundersökningen förra året var mycket goda och flera utförare har fått mycket bra omdömen, säger Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande.

Täbys modell med kvalitetspeng inom äldreboende och hemtjänst utgår ifrån de bestämmelser om god kvalitet som finns i socialtjänstlagen respektive hälso-och sjukvårdslagen samt de kvalitetsmål som gäller för Täby kommun.

Det är möjligt för alla, både privata och kommunala utförare, att anmäla sig för kvalificering till kvalitetspengen.

Utförare som belönats för 2020 års kvalitetsarbete

Äldreboenden

Allégården
Attundagården
Broby gård
Enhagsslingan
Furan
Höstfibblan
Rallarrosen
Silverpark
Norrgårdshöjden
Ångaren

Hemtjänstutförare

Aleo Care
Attendo Hemtjänst Täby
Omvårdnad i hemmet
Svanen hemtjänst
Vårdstyrkans hemtjänst