Underhållsarbeten vid stationerna Täby centrum, Galoppfältet och Viggbyholm

10 maj 2021, kl. 10:02 - Stadsplanering & trafik

Den här veckan påbörjar SL underhållsarbeten på flera stationer på Roslagsbanan. Syftet är att få en stabilare anläggning och minska störningarna i trafiken.

På stationerna Täby centrum och Galoppfältet på Roslagsbanan håller SL på att förbereda för ett nytt teknikhus som ska vara på plats i början av juni. På plattformarna ska belysningen bytas ut och rännorna för kablar och ledningar ses över.

Vid Viggbyholm station bygger man om inne i teknikhuset. Bland annat ska armaturerna bytas ut på belysningen.

De flesta arbetena utförs nattetid, men inget av arbetena är särskilt bullrande. Kapningar av betong och andra bullrande arbeten kommer i möjligaste mån att utföras på dagtid. Allt planeras att vara klart i september.

Under vecka 19 startar arbetena vid Täby centrum och Galoppfältet

Vid Galoppfältet kommer arbeten att pågå måndag till fredag klockan 09.00–16.00. Vid Täby centrum pågår arbeten från måndag till torsdag klockan 22.00–06.00.
Läs mer om Roslagsbanans utbyggnad här