Täbys företagsklimat förbättras kraftigt

4 juni 2021, kl. 08:38 - Jobb & företagande

Täby är den kommun som förbättrat sina resultat mest av alla kommuner i Stockholms län när det gäller det sammanfattande omdömet från näringslivet om företagsklimatet i kommunen. Resultatet är det högsta Täby fått sedan år 2003 visar Svenskt Näringslivs årliga företagsenkät.

- Vi har lyssnat på företagen och tagit fram en handlingsplan för ett stärkt företagsklimat. Det handlar bland annat om att tillhanda hålla fler e-tjänster och förstärka webben, sänka trösklarna vid kommunens upphandlingar och att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Täbys resultat förbättras inom nästan alla områden. Enkätsvaren visar att tjänstemännens attityder till företagande har förbättrats, dialogen med näringslivet är bättre och Täby får tydligt bättre resultat än tidigare när det gäller vägar, tåg- och flygförbindelser.

De flesta kontakterna företagen har med kommunen gäller tillstånd, tillsyn och kontroller och även där svarar Täbys företagare att kommunen har förståelse och ger råd och vägledning.

- Flera aktiviteter har genomförts för att öka förståelsen för företagandet och hur viktigt det är att kommunen underlättar så långt det är möjligt. Alla tjänstemän som har kontakt med företag har genomgått en utbildning i serviceinriktad myndighetsutövning och vi har etablerat en företagslots för att förenkla näringslivets kontakter med kommunen, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Svenskt Näringsliv gör årligen en ranking över det lokala företagsklimatet. Enkäten som nu släppts genomfördes under första kvartalet 2021 och 3750 företag i Stockholms län har i år deltagit. Svaren utgör två tredjedelar av den totala rankingen som offentliggörs i höst.

Tidigare i år presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) Öppna jämförelser år 2021 av företagsklimat i landet. Även de mätningarna visade att Täby kommun ökar inom flera områden och det samlade betyget är det högsta Täby fått sedan mätningarna startade år 2007.