Forskningsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i Ullnasjön

25 maj 2021, kl. 16:43 - Bygga & bo

Ullnasjön, som ligger mellan Österåker och Täby kommun, har höga fosforhalter. Det är ett stort miljöproblem, eftersom det kan leda till grumligt vatten, snedfördelad fiskfauna och växtsamhälle, algblomningar och liknande. Nu påbörjas ett forskningsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten.

– I Täby är det nära till vatten, något vi vet många uppskattar. Vi har även kust mot havet och Stora Värtan som är en del av Östersjön. Våra vatten ska vara rena från farliga ämnen och med åtgärderna vi nu gör i Ullnasjön blir det ännu bättre, säger Johan Algernon (M), kommunalråd.

– Den biologiska mångfalden ska vi värna och i det arbetet ingår att våra sjöar och vatten hålls rena. Det är viktigt för både djur- och växtlivet, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

Aluminium tillsätts

En metod som visat sig vara mycket effektiv för att minska fosforbelastningen är att binda det fosfor som finns lagrat i sjöns botten genom att tillsätta aluminium. För att utreda om Ullnasjön kan vara en lämplig sjö för en sådan åtgärd, påbörjas nu ett forskningsprojekt. Emil Rydin, som arbetar som forskare på Naturvatten, ska utreda effekten av att tillsätta aluminium på två separata ytor på cirka 1 hektar vardera i Ullnasjön. Åtgärden utförs och bekostas av företaget Vattenresurs AB. Arbetet med att tillsätta aluminium pågick förra veckan.

Många intresserade av forskningsprojektet

På tisdagen den 18 maj var politiker och tjänstemän från Täby och Österåker samt ytterligare intresserade på plats för att se hur åtgärden utfördes samt lyssna på en presentation om projektet av Göran Andersson på Vattenresurs AB.