Arkeologisk förundersökning vid Torrbacken inför entreprenadarbeten

24 maj 2021, kl. 11:54 - Stadsplanering & trafik

Täby kommun har tidigare anlagt en gång- och cykelväg från Täby park till Grindtorpsvägen. Nu ska den återstående delen över Torrbacken till Täby centrum färdigställas och tillgänglighetsanpassas. För att säkerställa att ingen åverkan sker på fornminnen utför Stiftelsen Kulturmiljövård en arkeologisk förundersökning under vecka 21.

Placeringen av gång- och cykelvägen är noga utvald för att göra så lite påverkan som möjligt på Torrbackens naturvärden. I området finns värdefull natur med bland annat backsippor.

Under tiden förundersökningen pågår leds gång- och cykeltrafiken om. Se karta.

Entreprenadarbetet beräknas starta under sista kvartalet 2021 och färdigställas på våren 2022. Arbetena innebär att den befintliga gångvägen mellan Täby centrum och anslutningen mot Täby Allé dras om i ett annat läge för att anpassa lutningen.