Kulturskolan Ung kultur i nya moderna lokaler

23 april 2021, kl. 09:14 - Fritid & kultur

Täby kommuns kulturskola Ung kultur håller numera till i kulturhuset vid Täby torg. De nya lokalerna är nu invigda med modern utrustning och musikstudios. Här samlas barn och unga för att utveckla sitt lärande och intresse inom konst, musik och teater.

På grund av pandemins rådande restriktioner fick den planerade publika invigningen ställas om till att bli digital utan besökare, men du kan ta del av invigningen via filmklippet nedan. Under ett och samma tak samlas nu Ung kulturs verksamhet där kurser inom konst, musik och teater erbjuds för barn och ungdomar mellan 9–20 år.

- Kulturhuset ska vara en levande kulturell mötesplats för alla åldrar och nu när Ung kultur flyttat in kan kulturscenen utnyttjas mer av våra barn och unga. Det är viktigt att vi har scener för olika typer av arrangemang. Vi utvecklar både scenen i kulturhuset och Tibble teater så vi kan erbjuda olika former av scenkonst för invånare och besökare att ta del av säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I lokalerna ryms bland annat fem musikstudios. Foajén utanför Kulturscenen på plan 4 är också renoverad för att välkomna besökare för olika typer av arrangemang.

Ung kulturs webblats