Tryggare elever i Täby trots pandemin

28 juni 2021, kl. 15:41 - Förskola & skola

91 % uppger att de känner sig trygga på sin skola i Täby i årets Våga Visa-undersökning. Det är en ökning jämfört med både 2019 och 2020 – trots pandemin.

- Pandemin har pågått i snart 1.5 år, en tid som kantats av mycket osäkerhet för många av oss. Då är det extra glädjande att se att tryggheten ökar bland eleverna i årets undersökning, säger Maria Assarsson, utbildningschef i Täby kommun.

Andelen elever som uppger att de känner sig trygga i sin skola har ökat med 3 procentenheter, det gäller för samtliga kommunala skolor och de fristående skolor som deltar i Våga Visa-undersökningen.

- Pedagoger och elever har visat prov på stort tålamod och gjort ett fantastiskt arbete utifrån förutsättningarna. Fantastiskt! säger Maria.

Även i Täbys förskolor är tryggheten hög. 97 % av vårdnadshavarna i de kommunala förskolorna uppger att deras barn är trygga och 95 % i de fristående förskolor som deltar i undersökningen uppger att deras barn är trygga i förskolan.

Om Våga Visa-enkäten

Varje år genomför flera kommuner i Stockholms län en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. I 2020 års undersökning inbjöds drygt 76 000 elever och föräldrar från 791 förskolor och skolor i Stockholms län att delta.

Läs mer om rapporten och ta del av varje skolas resultat.