Täby har lägst arbetslöshet i länet

22 juni 2021, kl. 10:26 - Jobb & företagande

I Arbetsförmedlingens senaste statistik har Täby lägst arbetslöshet i Stockholms län. Det gäller såväl totalt, räknat på alla invånare, som för utlandsfödda och för ungdomar. Siffrorna gäller för maj månad. Arbetslösheten i Täby är på 4,1 procent. I Stockholms län ligger den på 7,6 och i riket på 7,9 procent.

- Det här är mycket glädjande siffror för Täby. Vi har länge fokuserat på näringsliv och företagande, som några av de viktigaste delarna för en fungerande välfärd. Det här visar att våra satsningar ger resultat, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Täby har haft lägst arbetslöshet bland utlandsfödda under en längre tid. Sedan drygt två år satsar kommunen på att matcha kompetens och förmågor hos utlandsfödda med företagens behov. Målet är snabbare väg till egen försörjning för Täbybor med utländsk bakgrund. Arbetslösheten ligger nu på 8,6 procent i Täby mot 15,0 procent i länet och 19,2 procent i riket.

- Att ha egen försörjning istället för att vara bidragsberoende är viktigt för hela samhället. Den som har blivit arbetslös ska snabbt få stöd och hjälp av kommunen och våra satsningar ger resultat, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Ungdomsarbetslösheten är 3,8 på procent i Täby. I länet är 8,2 procent av ungdomarna arbetslösa och i riket är andelen 10,0 procent.