Täby är Sveriges näst bästa småföretagarkommun

2 juni 2021, kl. 10:54 - Jobb & företagande

Täby är en entreprenörskommun med cirka 10 000 företag med en stor andel enmansföretag samt många små och medelstora företag. Täby har stort fokus på att stärka service och bemötande samt att förenkla för de som vill starta eller utveckla sitt företag. Täby ökar en placering och kommer på andraplats i SmåföretagarIndex som publiceras av Småföretagarnas Riksförbund.

- Utan företag ingen välfärd. Ett av våra mål är att skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt näringsliv. Småföretagarna är en stor och viktig del av Täbys näringsliv och att vi nu ökar i ytterligare en mätning visar att vi är på rätt väg, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 Rapporten kartlägger förutsättningarna för små och medelstora företag i samtliga svenska kommuner. För varje kommun analyseras nio olika dimensioner av företagandets villkor på lokal nivå. Särskilt väl lyckas Täby inom dimensionerna trygghet, skolsystem (andel behöriga till gymnasium bland kommunens skolungdomar) och välfärdsåtagande (kommunal skattesats och andel som försörjs av sociala ersättningar och bidrag) samt antal företagsamma per capita.

 - Extra roligt är det att Småföretagarnas riksförbund lyfter skolsystem som en dimension i sitt index. På vår egen gymnasieskola ÅVA gymnasium får eleverna nära koppling till entreprenörskap i sina utbildningar och vi vet att det väcker intresset för företagande, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Nio olika dimensioner av företagandets villkor analyseras för varje kommun. Dimensionerna är: Lokal Marknad, Företagsamma per capita, Överlevnadsgrad, Trygghet, Kommunal Näringspolitik, Skolsystem, Demografi, Välfärdsåtagande samt Kapitalförsörjning.

Flera jämförelser och rankingar visar att Täby ytterligare stärkt förutsättningarna för företagande. Tidigare i vår publicerades Sveriges kommuner och regioners Öppna jämförelser där Täby nådde det bästa samlade  resultatet sedan mätningarna startade år 2007.  Nyligen publicerade även Svenskt näringsliv den första delen av sin ranking över det lokala företagsklimatet.  I den mätningen, som baseras på enkätsvar från företagarna, är Täby den kommun som förbättrat sina resultat mest av alla kommuner i Stockholms län när det gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet.

Mer information om Täbys företagande i Rapporten SmåföretagarIndex