Ökad brandrisk – undvik att elda

17 juni 2021, kl. 09:56

Räddningstjänsterna i Stockholms län, Uppsala län och Sörmlandskusten har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet fattades den 16 juni och gäller tills vidare

Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. All eldning sker på eget ansvar.

SMHI varnar också för höga temperaturer under helgen.

SMHI:s webbplats

Kontakt och mer information

Har du frågor om avrådan från eldning, kontakta i första hand Storstockholms brandförsvar.

Storstockholms brandförsvars webbplats

Vid en nödsituation, ring alltid 112.