Nu startar upprustningsarbetet av Klockstapelparken

1 juni 2021, kl. 10:55 - Fritid & kultur

Klockstapelparken ska få tydligare entréer, fler blomsterarrangemang, förbättrad belysning, mer ombonade sittplatser samt bättre tillgänglighet genom till exempel nytt ytskikt på gångstråk.

Lekplatsen, som ligger i parken, ska utökas och rustas upp med ny lekställning som inkluderar klätter- och sandlek.

Stora fordon och maskiner kommer att köra och vistas i området. Arbetena sker vardagar mellan klockan 07.00–17.00. Vissa arbeten kan medföra visst oljud.

Tidplan

Arbetet pågår från juni till november 2021. Parken är helt avstängd under upprustningsarbetet.

Se en karta över Täbys lekplatser