Nu startar kamerabevakningen på Täby torg

14 juni 2021, kl. 08:01

Sedan tidigare har Täby kommun fått tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att ha kameraövervakning på Täby torg under vissa tider. I dagarna sätts kamerorna upp och syftet med bevakningen är att öka tryggheten i området samt förhindra och förebygga brott.

- Vi vill hela tiden utveckla och förbättra vårt trygghetsarbete. Genom att sätta upp kameror lägger vi ytterligare en pusselbit till att fortsätta befästa Täbys position som en av Sveriges tryggaste kommuner, säger Sofia Paulsson (M), ordförande i Trygg i Täby rådet.

Täby torg är en viktig plats för många invånare och tryggheten på torget är av hög prioritet för kommunen. Tillståndet från Integritetsskyddsmyndigheten innebär att kameraövervakning får ske  lördagar och söndagar klockan 00.00-04.00. Länsstyrelsens medborgarundersökning 2019 visade att 95 procent av Täbyborna och 88 procent av länsborna är positiva till kamerabevakning vid offentliga platser.

Kamerabevakningen kompletterar de insatser som redan finns. Andra trygghetsåtgärder som kommunen har är till exempel kommunvakter, trygghetsvandringar, fältassistenter och nära samarbete med polisen. Torget är även sedan tidigare trygghetscertifierat av stiftelsen Tryggare Sverige.

Täby kommun har tagit stor hänsyn till den personliga integriteten i processerna kring bevakningen och infört de åtgärder som Integritetsskyddsmyndigheten rekommenderar. Det handlar till exempel om snabb radering av materialet, att ingen bevakning av privata bostäder sker samt tydlig information om var man vänder sig vid frågor.